Zásady ochrany osobných údajov

Contrast 2000

Súkromná politika Contrast 2000

Táto súkromná politika popisuje, ako Contrast 2000 zhromažďuje, používa a zdieľa vaše osobné údaje pri návšteve nášho webu contrast2000.com.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

  • Kontaktné údaje: Vaše meno, adresa e-mailu a telefónne číslo, aby sme vám mohli poskytnúť odpoveď na vašu otázku alebo žiadosť.
  • Analytické údaje: Môžeme zbierať informácie o vašom používaní webu Contrast 2000, vrátane IP adresy, typu prehliadača, jazykového nastavenia, času prístupu a odkazov, na ktoré ste klikli.
  • Informácie o používaní cookies: Contrast 2000 používa cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšiť výkon a funkcionalitu našej stránky.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme používať na nasledujúce účely:

  • Poskytovanie a zlepšovanie našich služieb, vrátane odpovedania na vaše otázky a žiadosti.
  • Zlepšovanie našej webovej stránky a monitorovanie jej výkonu.
  • Personalizácia našich služieb a zasielanie noviniek a informácií o produktoch, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. Tieto informácie môžete kedykoľvek zrušiť.

Ako zdieľame vaše osobné údaje

Contrast 2000 nezdieľa vaše osobné údaje s tretími stranami bez vášho súhlasu, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv alebo majetku.

Ako chránime vaše osobné údaje

Contrast 2000 má všetky potrebné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sú uložené v bezpečnom prostredí a prístup k nim majú iba oprávnené osoby.

Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom a ich opravu alebo výmaz. Môžete tiež požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov alebo o prenosnosť údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa spracania vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@contrast2000.com.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, a v súlade so zákonnými požiadavkami.

Zmeny v súkromnej politike

Môžeme aktualizovať túto súkromnú politiku a budeme vás o tom informovať zverejnením novej verzie na našej webovej stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej súkromnej politiky alebo ak chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so svojimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na adrese info@contrast2000.com.

Posledná aktualizácia: 23.02.2023