Podmienky používania

Contrast 2000

Vitajte na našej webovej stránke Contrast2000.com. Prosím, prečítajte si tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky používania“) pred používaním tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmito Podmienkami používania.

Obsah webu

Všetok obsah, ktorý nájdete na tejto webovej stránke, vrátane textov, obrázkov, videí a zvukových nahrávok, je chránený autorskými právami a môže byť použitý iba v súlade s týmito Podmienkami používania alebo s výslovným písomným súhlasom Contrast 2000.

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Contrast 2000. Nezodpovedáme za obsah týchto stránok ani za škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s ich používaním.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú chránené podľa našej Súkromnej politiky. Prosím, prečítajte si ju a uistite sa, že s ňou súhlasíte pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov na našej webovej stránke.

Zodpovednosť

Napriek tomu, že sa Contrast 2000 snaží zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť informácií uverejnených na tejto webovej stránke, nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s používaním tejto webovej stránky alebo jej obsahu.

Zmeny v Podmienkach používania

Môžeme aktualizovať tieto Podmienky používania a budeme vás o tom informovať zverejnením novej verzie na našej webovej stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania alebo ak máte akékoľvek obavy, kontaktujte nás na adrese info@contrast2000.com.

Posledná aktualizácia: 23.02.2023